Sloopwerkzaamheden gebouwen Burg. D. Kooimanweg

19 juli '22

De Kop van Wagenweg transformeert de komende jaren naar een levendig stadsgebied. Binnenkort worden de gebouwen gesloopt aan de Burgemeester D. Kooimanweg (nummer 14, 12, 10, 8, 6 en 4). In de voormalige Audi garage (nummer 14) wordt ook asbest gesaneerd. Boy Limmen Sloopwerken B.V. voert al deze werkzaamheden uit in opdracht van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

image alt

Asbestsanering

De asbestsanering gebeurt gedeeltelijk ín het gebouw. Maar ook buiten kunt u professionals aan het werk zien als het dak wordt gesaneerd. De asbestdeskundigen verwijderen het asbest op een zorgvuldige en veilige manier volgens de voorschriften die daarvoor gelden. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de overheden, de certificerende instelling van het saneringsbedrijf, maar ook de arbeidsinspectie onaangekondigd controle op de werkzaamheden uitvoeren.

Het gebied waarin de asbestsanering wordt uitgevoerd is afgezet. Binnen het gebied dragen de professionals beschermende kleding, buiten dat gebied is dit niet nodig. Omwonenden hoeven zich dus geen zorgen te maken, zij worden worden niet blootgesteld aan asbestvezels bij het verwijderen ervan.

De sloop

Eerst wordt er gestart met het verwijderen van het asbest in het pand waar dat aanwezig is. Met het slopen van de overige gebouwen - waar geen asbest is - kan al eerder worden begonnen. Er wordt gestart aan de kant van de Kooimanbrug en vervolgens verder richting de AH supermarkt. Het slopen gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. Overlast is helaas niet te voorkomen. Tijdens de uitvoering doet Boy Limmen Sloopwerken B.V. er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Dat gaat ook in overleg met de gemeente.

image alt

De sloopkraan heeft een knijper om het gebouw uit elkaar te 'pellen' én is ook voorzien van een beton- en staalschaar. Deze manier van slopen is het meest vriendelijk in het kader van overlast. Daarna wordt het puin verkleind door een puinbreker. Door het puin kleiner te maken past er meer in één vrachtwagen. Hierdoor zijn er minder vrachtwagens nodig om het puin af te voeren. Dat vergroot de veiligheid en voorkomt ook mogelijke overlast. Het puin wordt hergebruikt in de wegenbouw.

Werktijden

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. Het kan voorkomen dat de werkzaamheden doorgaan tot 19.00 uur of op zaterdag plaatsvinden van 07.00 tot 16.00 uur.

Planning

De prognose is dat de werkzaamheden rond november 2022 zijn afgerond.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht? Neem dan contact op met Boy Limmen Sloopwerken B.V., bereikbaar op telefoonnummer 072-571 39 89 of stuur een mail naar [email protected]