Nieuwbouw Kop van Wagenweg Purmerend

18 mei '21

Het terrein ten oosten van de Burgemeester D. Kooimanweg (huisnummer 4 t/m14), vanaf de Where tot de Albert Heijn zal de komende jaren transformeren tot een nieuw deel van Purmerend, waar mensen met plezier wonen, werken en verblijven.

Informatiemoment

BPD Ontwikkeling, eigenaar van het terrein langs het spoor in het Wagenweggebied waar voorheen de voormalige Heron-garage stond, en gemeente Purmerend trekken samen op bij de gebiedsontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte van de Kop van Wagenweg. De plannen voor dit gebied krijgen steeds meer vorm. Om omwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen in dit gebied werd maandag 17 mei jl. een (i.v.m. corona online) informatiemoment gehouden over de plannen. Daarvan is een video-update gemaakt die kan worden teruggekeken. De meest relevante vragen, die tijdens de chatsessie door kijkers zijn gesteld, kunnen ook worden teruggelezen.