Hoe staat het nu met De Kop van Wagenweg?

21 juni '23

Alweer bijna een jaar geleden is gestart met de sloop en sanering op de locatie waar nieuwbouwplan De Kop van Wagenweg komt. Hoe het er nu mee staat? We brengen je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken van dit nieuwe stukje stadsgebied in Purmerend.

Het bouwterrein

Zoals gezegd, is medio 2022 is een begin gemaakt met de sloop van de oude bebouwing op de ontwikkellocatie. Deze bebouwing bestond onder andere uit 2 garagebedrijven, een tankstation en een woonhuis en is inmiddels verwijderd.

Er loopt nog een elektrakabel dwars door het terrein. Om het terrein geschikt te maken voor de nieuwe bebouwing wordt deze kabel de komende periode verlegd naar een positie die passend is voor het ontworpen plan.

image alt

Het bestemmingsplan

Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de locatie van De Kop van Wagenweg (Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 – 2022) gewijzigd vastgesteld.

Tot 17 april 2023 bestond de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State, daarop zijn 4 beroepschriften ontvangen. De verwachting is dat de Raad van State in de loop van dit jaar oordeelt over deze beroepschriften.

Het ontwerp

Momenteel wordt er door de diverse bouwpartners, waaronder de architect en de constructeur, de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het nieuwbouwcomplex aan de Kooimanweg. Naar verwachting is het ontwerp in september afgerond. Daarna volgt het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de bouw en het gereed maken van de verkoopdocumentatie. Als deze stappen voorspoedig verlopen, worden de eerste appartementen begin 2024 in verkoop gebracht.

  Terug naar de homepage
  Naar het nieuwsoverzicht